Žižkov C – Žižkov B

Zápis schůze.

Dámy a pánové,
vítejte na poslanecké schůzi k přijetí opatření ke snížení schodku státního rozpočtu republiky.

Na programu schůze bylo šest projevů poslanců C s oponenturou poslaci B, ukončených hlasováním a závěrečným shrnutím. Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení ve vedlejší místnosti.
Bohužel přítomnost občestvení zdarma způsobila, že v sále zbyli pouze aktivní účastníci schůze. Drtivá většina poslaců se po celou dobu schůze cpala chlebíčky a becherovkou a přebírala úplatky od lobbistů a ruských agentů.

Jako první se chopila mikrofonu Stáňa. Mluvila 473 vteřin a během hovoru se sedmkrát zadrhla. Obě poloviny projevu měla vyvážené a na konci sklidila potlesk, zejména z lavic osiřelých poslanců C. Oponentem byl Josef B, který mluvil 419 vteřin a zadrh se dvanáctkrát. V následném hlasování Stánin návrh jasně zvítězil.
Výdajový rozpočet byl tímto opatřením nadějně snížen o 54 miliard.

K dalšímu projevu se postavil poslanec D, který zaskakoval za paní poslankyni Haničku C, která je toho času na mateřské dovolené. Michal hovořil 400 vteřin a devětkrát si během mluvy odkašlal. V první půli projevu byla vidět jistá nervozita, druhou zvládl bravurně s lehkostí zkušeného politického blábolila. Ovšem openentem byla známá firma Irča. Mluvila 471 vteřin a s mikrofonem se vysloveně mazlila, přítomní šileli. V závěru sice trochu zpomalila, ale správné slovo nenalezla pouze jednou.
Hlasování bylo v neprospěch návrhu a rozpočtu se přitížilo o 71 miliard.

Poslanec Pepíno, nový a nadějný partajník, si připravil projev, jehož závažnost s časem gradovala. Zprvu mluvil mírně, ale v závěru se rozvášnil a strhl ke svému návrhu nadšení a dlouhý potlesk v sále. Hovořil 454 vteřin a zakoktal se jen třikrát. Oponentka Anička B přišla s mírnou hlasovou indispozicí a i přes slušný výkon 411 vteřin, to dnes nebyla ona, jak ji známe.
Hlasování ve prospěch návrhu vrátilo naději na snížení schodku o 43miliard.

V dalším programu se představil Tomáš P z C. Přednes pojal podobně jako Pepino, tedy se vzrůstající závažností, ale úchop mikrofonu už tolik nepřipomínal Freddiho Mercuriho jako v předchozím případě. Ten mu navíc desetkrát upadl a protinavrhovatel Stanislav B tak měl snazší práci. Zatímco Tomáš zaníceně obhajoval návrh celých 421 vteřin, Standa jej za 449 vteřin vyvrátil a to i přes to, že mu mikrofón upadl osmkrát.
Hlasování a přijetí protinávrhu prodražilo rozpočet o 28 miliard.

Zachránit rozpočet se následně vydal předseda C, Pavel. Návrh byl připraven tajemníky velmi dobře, avšak samotný přednes se příliš nedařil. Nemohl se stále soustředit na hlavní téma a slova mu ujížděla do středu politického spektra a vyvolávala v hlavách posluchačů jen málo zanícení. Nadšení byli jen posluchači z Bradýsa, ale ti byli jenom tři nebo čtyři. Během 427 vteřin dlouhého hovoru zachrčelo Pavlovi sedmkrát v reproduktorech. Oponent Jan B situace naplno využil a rozpovídal se pěkných 471 vteřin, přičemž mu v aparatuře zachrčelo jen pětkrát. Za zmínku stojí zejména četnost silných myšlenek, kdy každé jeho slovo přesvědčilo devět dalších poslanců.
Odhlasována byla další ztráta rozpočtu 44 miliard.

Poslední nadějí rozpočtu se stal Tomáš K z C. V první části cítil jistý odstup publika, dav se mu nedařilo zaujmout. Druhé dějství se ale vydařilo a definitivně zmlkl po 466 vteřinách. S protinávrhem přišel Jan ml. z B., který šel na dav opačně. Začal s nadšením a vyvolával potlesk, avšak v druhé části projevu mu trochu došla slova a potlesk opadal. Rozhodlo nejspíše tedy to, že zatímco Tomáš K si poslintal límeček čtyřikrát, Jan ml. slintal sedmkrát.
Hlasováním se zachránily 3 miliardy.

Po závěrečném sčítání hlasů byl přijat výsledek typický pro naše vyjímečné a skvělé zástupce lidu, totiž, že schodek rozpočtu byl místo snížení zvýšen o 43 miliard, a tedy skupina poslanců C se svými návrhy neuspěla v poměru 3:5 (2641-2683)

Během schůze došlo k několika drobným zádrhelům. Někteří poslaci klubů NE-Bude hůř a Soumrak-demokracie se během diskuze často zamotávali do vlastních slov a pořádkově-psychologická služba měla dost práce s rozplétáním jejich brilantních myšlenek. Dle slov pořadatelů bylo na vině zejména řádné promazání.

Děkuji za pozornost.
Zapsal Tomáš K.

https://kuzelky.com/index.php?poi=zapas&c_zapas=242996